TRIALKA TRIO

MUSIK

Trioen består af Trine Kragelund Jensen på fløjte, Allan Kragelund Jensen på piano og Karl-Johan Berkwill på trompet.
Musikken består af kendte danske melodier fra film og revy, nyere dansk underhioldningsmusik, lidt
jazz, musical, opera og operettemusik, kort sagt en masse forskellige musikgenrer.
 

 

Henvendelse:

Mail: berkwill@mail.tele.dk
Hjemmeside: artgalleriberkwill.dk

Kategori: