OM KUNSTNERE I HOSPICE

 

HISTORIEN

I Marianne Harboes 6-årige periode som hospicefrivillig på Sankt Lukas Hospice skete det ofte, at hendes mand Hans Dal afholdt koncerter for patienter og pårørende. (Hans Dal er uddannet klassisk guitarist, komponist og sanger).

Det var derfor naturligt, at Marianne Harboe som formand for “Foreningen af Frivillige ved Hospice og Hans Dal, tidl. formand for 600 skabende og professionelle kunstnere tog initiativ til en mere systematiseret ordning, der nu er blevet tradition på samtlige hospicer i Danmark.

 

TANKEN BAG

Patienterne, deres familier og pårørende er dem, det hele handler om! Hospicetanken er, at livet skal leves til den sidste dag. Samtlige medarbejdere i et hospice bestræber sig på at give omsorg – det være sig fysisk, psykisk, åndeligt og socialt. Kunstnere Kan medvirke til at bringe livet ind i hospice, skabe nærvær og samvær om små kulturelle oaser. Med ord, toner, sange og billeder der kan opmuntre, trøste ogforløse følelser, tanker og minder.

 

KUNSTNERNE

Siden 2010 har der været megen positiv omtale i pressen af ”Kunstnere i Hospice”. Kunstnerne har reageret overvældende åbent og imødekommende på vore henvendelser. I 2010 fik landets hospicer det første katalog og nu har så mange nye kunstnere tilmeldt sig, at vi har trykt et nyt og opdateret katalog.Vi kan derfor takke over 100 kunstnere over en bred vifte af genrer for deres tilsagn om igen at donere 3-4 årlige besøg på landets hospicer og palliative afdelinger. Drømmen var at skabe en tradition, hvor kunstnere vederlagsfrit kunne tilbyde deres tid og talent for alvorligt syge og døende, og det lykkedes ved fondes og frivilliges Hjælp. Vi ønsker, at alle implicerede får mange gode oplevelser.

Men drømmen kan videreføres, for det er kun et fåtal af os, der dør på hospice. Tænk, om der kunne skabes en lignende ordning for vore plejehjem, institutioner og hospitaler: ”Kunstnere hos alvorligt syge”. Kun alt for sjældent og sporadisk kommer kunsten – i vid forstand – ind i hverdagen på disse steder. – Så en udvidelse af “Kunstnere I Hospice” ? – Bolden er givet op.

Se hjemmsiden for Foreningen af Frivillige ved Hospice her

Hvis der er forslag, spørgsmål eller erfaringer vedrørende ordningen er I velkomne til at kontakte os via kontaktformularen herunder.
Såfremt man ønsker kontakt vedrørende kunstnere kan Hans dal kontaktes på telefonnummer 40 41 42 85 , og henvendelser vedrørende tovholdere kan ske til Marianne Harboe på telefonnummer 21 28 42 85.

 

 

Forsidebillede: Kunstneren peter callesen. (Billedudsnit). Foto: Anders sune Berg